Skanery: Zirkonzahn s600, Dental Wings, 3Shape D900, MEDIT Identica Blue

Skaner ZirkonZahn S600

Skaner DWOS

Skaner 3Shape D900

Skaner MEDIT Identica Blue

Frezarki: Zirkonzahn m5, CORiTEC 750i

Zirkonzahn m5 to 5-osiowa frezarka dentystyczna przeznaczona do obróbki na sucho materiałów używanych w protetyce a w szczególności tlenku cyrkonu. Urządzenie przeznaczone jest do wytwarzania koronek i mostów oraz znacznie bardziej skomplikowanych geometrycznie kształtów jak łączniki protetyczne. Zirkonzahn można scharakteryzować jako dynamiczny,precyzyjny i niezwykle wydajny wielozadaniowy system, kładąc nacisk na precyzję i jakość obróbki cyrkonu jak i innych materiałów protetycznych.

CORiTEC 750i to bezkonkurencyjna 5-osiowa frezarka dentystyczna przeznaczona do obróbki na sucho lub mokro wszystkich najważniejszych materiałów używanych w protetyce a w szczególności metalu, która swoje wyjątkowe właściwości zawdzięcza przemysłowym przeznaczeniu swojego pierwowzoru. Frezarka 750i zapewnia najwyższe standardy precyzji i dynamiki pracy dzięki zastosowaniu granitowej podstawy dla wszystkich osi oraz użycia najnowszej generacji napędów liniowych. Urządzenie przeznaczone jest do wytwarzania koronek i mostów oraz znacznie bardziej skomplikowanych geometrycznie kształtów jak łączniki protetyczne lub modele zębów. CORiTEC 750i można scharakteryzować jako dynamiczny,precyzyjny i niezwykle wydajny wielozadaniowy system produkcyjny przeznaczony dla średnich i dużych laboratoriów protetycznych kładących nacisk na precyzję i jakość obróbki metalu jak i innych materiałów protetycznych.

Dental Lab jako jedno z niewielu laboratoriów uzyskało certyfikat producenta dla certyfikowanych Laboratoriów ZirkonZahn

Drukarki 3D: EOS M100

Technologia DMLS – tworzenie skomplikowanych kształtów metodą selektywnego przetapiania proszków metalowych

Technologia DMLS, czyli Direct Metal Laser Sintering to technologia druku 3D metalowych elementów i jest rozwijana od ponad 20 lat przez firmę EOS. Na początku idea prototypowania metalowych części za pomocą metody DMLS, przekształciła się w dojrzałą technologię produkcyjną, oferującą wyjątkową swobodę projektowania dla konstruktorów.

Powtarzalne parametry wytrzymałościowe tworzonych elementów oraz ilość przemysłowych i medycznych wdrożeń produkcyjnych, to elementy, które odróżniają metodę DMLS od zbliżonych rozwiązań typu SLM lub LC. Ideą tej technologii jest budowanie skomplikowanych kształtów, niemożliwych do wytworzenia metodami odlewniczymi, z materiałów trudno obrabialnych.

Najbardziej popularne materiały używane w metodzie DMLS to stopy tytanu, stale narzędziowe, superstopy kobaltu i chromu, żaroodporne stopy niklu, stop aluminium oraz chirurgiczne stale nierdzewne. Prowadzone jest również wdrożenie takich metali, jak wolfram, miedź, złoto i inne metale szlachetne. Główne gałęzie przemysłu wykorzystujące technologię DMLS do produkcji części finalnych to głównie lotnictwo, przemysł kosmiczny, motoryzacja, stomatologia, implantologia oraz branża narzędziowa przetwórstwa tworzyw sztucznych i odlewnictwa.

Zalety technologii DMLS

 • projektowanie skomplikowanych geometrii ze strukturami kratownic, w celu odciążenia detali w przemyśle lotniczym i kosmicznym
 • budowanie skomplikowanych kanałów chłodzących podążających za kształtem detalu we wkładkach form wtryskowych (chłodzenie konformalne), które znacznie skraca czas cyklu wtryskowego i poprawia jakość detali z tworzyw sztucznych
 • budowanie koron i mostów dentystycznych z biozgodnego certyfikowanego stopu CoCrMo
 • tworzenie zintegrowanych części z trudno-przetwarzanych materiałów, tj. stopy niklu czy wolfram, w celu zmniejszenia ilości elementów wchodzących w skład danego komponentu
 • wytwarzanie tytanowych implantów kostnych ze strukturami kratownic ułatwiających osteointegrację

Sposób działania maszyn DMLS

Działanie maszyn DMLS oparte jest na nanoszeniu warstw precyzyjnie skomponowanego proszku metalowego za pomocą ostrza na platformę roboczą, a następnie na selektywnym przetapianiu kolejnych warstw wytwarzanego elementu za pomocą wiązki lasera, pracującego w bliskiej podczerwieni (długość fali ok. 1064nm). Proces wydruku 3D odbywa się w atmosferze ochronnej, głównie argonowej lub azotowej, w zależności od klasy reaktywności wykorzystywanego stopu. Dla przykładu stopy aluminium oraz tytanu są przetwarzane w osłonie argonu, natomiast mniej reaktywne stale narzędziowe oraz stopy kobaltu i chromu – w atmosferze azotu.

Kluczowym aspektem procesu wydruku 3D jest konieczność ciągłego oczyszczania gazu osłonowego z zanieczyszczeń powstających podczas przetapiania. Są to często zanieczyszczenia o porowatej powierzchni i mogą zawierać szczątkowe ilości tlenków metali i uwięzione pęcherzyki gazu. W przypadku kiedy zanieczyszczenie spadnie na przetopioną powierzchnię, a następnie jest pokryte kolejną warstwą proszku, może zostać wtopione w strukturę materiału, powodując wtrącenia o innej gęstości niż materiał stopowy. Jakość warstwowego przetapiania laserowego można więc oszacować głównie na podstawie ilości tego rodzaju defektów na powierzchni przekroju tworzonego materiału. Jeśli system filtracji, profil ekspozycji laserowej i przepływ gazu osłonowego nad powierzchnią proszku nie jest zoptymalizowany, duża ilość defektów w strukturze materiału może spowodować znaczne osłabienie. W aplikacjach, np. w zakresie medycyny, formierstwa czy lotnictwa, tego typu osłabienia struktury nie mogą mieć miejsca.

W ogólnej zasadzie działania technologia DMLS, SLM (Selective Laser Melting), czy LC (Laser Cusing) są do siebie zbliżone. Powyższa różnorodność nazewnictwa technologii wynika z rejestracji nazw jako znaków handlowych. Także biorąc pod uwagę ograniczenia patentowe, każdy z producentów maszyn SLM lub LC dokonuje opłaty patentowej firmie EOS (jako pierwotnemu twórcy tej metody) korzystając jednocześnie z kilku rozwiązań własnych, które odróżniają jedną opcję technologii od innej. Przykładem może być stosowanie gumki rozprowadzającej proszek w maszynach SLM w zamian za stalowe lub ceramiczne ostrze wykorzystywane w technologii DMLS. W polskiej nomenklaturze technicznej, słowo „Spiekanie” w nazwie DMLS stanowi mylący zwrot, ponieważ w rzeczywistości laser w zupełności przetapia sproszkowany metal, natomiast wpływ ciepła widoczny jest wgłąb detalu, nawet do kilku warstw wstecz.

Dlaczego warto postawić na maszyny DMLS firmy EOS

EOS jest firmą, która wyznacza kierunek rozwoju technologii przetapiania laserowego proszków metali oraz tworzyw sztucznych biorąc pod uwagę oferowaną jakość oraz ilość zainstalowanych systemów, wdrożeń przemysłowych i struktury organizacyjnej. Od 1994r. technologia DMLS przekształca się z technologii szybkiego prototypowania na technologię produkcyjną, dla bardzo wymagających elementów. Poprzez wieloletnią współpracę marki EOS z jej kluczowymi klientami z wielu branż, technologia DMLS jest najchętniej wdrażanym rozwiązaniem produkcji elementów metalowych za pomocą druku 3D.

Przy pomocy maszyn M280 oraz M290 wytwarzane są komponenty do takich elementów, jak silniki lotnicze firmy GE oraz UTC. Dodatkowo kolejne firmy lotnicze takie jak MTU i RolsRoyce przygotowują się do nowych wdrożeń z udziałem technologii DMLS. Na maszynie M270 od wielu lat produkowane są korony oraz mosty dentystyczne ze stopu CoCrMo zamiast frezowania i odlewów. Maszyny M270, M280 i M290 budują implanty tytanowe oraz implanty projektowane dla indywidualnych pacjentów. Branża narzędziowa wytwarza produkcyjne wkładki z chłodzeniem konformalnym do form wtryskowych oraz ciśnieniowych form odlewniczych, które skracają czas cyklu wtryskowego oraz poprawiają jakość tworzonych części.

Materiał EOS CobaltChrome SP2

Materiał EOS CobaltChrome SP2 – odporność na korozję, utlenianie oraz wysoką temperaturę

EOS CobaltChrome SP2 to materiał przetwarzany w technologii DMLS/SLM, służący do tworzenia części z nadstopu kobalt-chrom-molibden. Materiał ten posiada wysoką odporności na utlenianie, korozję oraz skrajne temperatury, a także posiada doskonałe właściwości mechaniczne. EOS CobaltChrome SP2 często znajduje zastosowanie wśród rozwiązań biomedycznych, jak na przykład implanty dentystyczne lub medyczne. Materiał ten używany jest także do zastosowań konstrukcyjnych pracujących w środowisku o wysokiej temperaturze, takich jak łopatki turbinowe dla wysokotemperaturowych elementów turbin gazowych oraz silników odrzutowych. Wydrukowane elementy mogą podlegać obróbce, na przykład poprzez polerowanie, spawanie lub lakierowanie.

Własności EOS CobaltChrome SP2:

 • mała zawartość niklu (mniej niż 0,1%)
 • doskonała wytrzymałość na korozję oraz wysoką temperaturę
 • poprawa własności mechanicznych ze wzrostem temperatury do 500-600°C
 • spełnia wysokie wymagania chemiczne oraz mechaniczne oraz zawiera certyfikat normy ISO 5832-4 dla ASTM F75 odlewanych stopów implantów CoCrMo

Materiał EOS CobaltChrome SP2 posiada następujące zastosowanie:

 • produkty gotowe
 • funkcjonalne prototypy części metalowych
 • małe serie produkcyjne
 • elementy mechaniczne pracujące w trudnych warunkach (takich jak wysoka temperatura)
 • przemysł lotniczy
 • przemysł energetyczny
 • zastosowania biomedyczne

Parametry techniczne:

Dane dotyczące geometrii używanego materiału do produkcji spieków laserowych w technologii DMLS/SLM/LaserCusing* na maszynie EOS M100

Minimalna grubość ścianki – około 0,3 mm

Chropowatość powierzchni – Ra 4 – 10 μm, Rz 20 – 40 μm

Efektywność spiekania proszku – 7.4 mm3/s (26.6 cm3/h)

Fizyczne i chemiczne właściwości modeli w technologii DMLS/SLM/LaserCusing* na maszynie EOS M100

Kompozycja materiału w technologii DMLS/SLM/LaserCusing*

Co (60-65%)

Cr (26-30%)

Mo (5-7%)

Si (< 1.0%)

Mn (< 1.0%)

Fe (< 0.75%)

C (< 0.16%)

Ni (< 0.10%)

Relatywna gęstość – około 100%

Gęstość – 8,3 g/cm3

Mechaniczne właściwości modeli w technologii DMLS/SLM/LaserCusing* na maszynie EOS M100 [po wydruku/po obróbce termicznej]

Wytrzymałość na rozciąganie

– kierunek poziomy (XY) – 1350 ± 100 MPa/1100 ± 100 MPA

– kierunek pionowy (Z) – 1200 ± 150 MPa/1100 ± 100 MPa

Granica plastyczności

– kierunek poziomy (XY) – 1060 ± 100 MPa/600 ± 50 MPa

– kierunek pionowy (Z) – 800 ± 100 MPa/600 ± 50 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu

– kierunek poziomy (XY) – 11 ± 3%/Min. 20%

– kierunek pionowy (Z) – 24 ± 4%/Min. 20%

Moduł Younga

– kierunek poziomy (XY) – 200 ± 20 GPa/200 ± 20 GPa

– kierunek pionowy (Z) – 190 ± 20 GPa/200 ± 20 GPa

Twardość – 35 ± 45 HBW/35 ± 45 HBW

*DMLS (Direct Metal Laser Sintering) to zastrzeżona nazwa niemieckiej firmy EOS (Electro Optical Systems). SLM (Selective Laser Melting) to zastrzeżona nazwa firmy MCP Hek, z której w chwili obecnej mogą korzystać firmy SLM Solutions, MTT i Renishaw, Realizer. Laser Cusing natomiast to zastrzeżona nazwa technologii, której właścicielem jest Concept Laser – firma należąca do Hofmann Innovation Group. Firma EOS i MCP Hek na początku rozwoju tej technologii używała nazwy SLM równolegle. Jako pierwszy zastrzegł ją jednak MCP co poskutkowało tym, że firma EOS musiała stworzyć własną nazwę – DMLS. Wszystkie te nazwy dotyczą technologii selektywnego spiekania i przetapiania sproszkowanych metali przy pomocy lasera, nanoszonych warstwowo, aż do uzyskania gotowej w pełni wytrzymałej części.

DrukarKA 3D do metalu EOS M100

Drukarka 3D do metalu EOS M100 – technologia DMLS/SLM w kompaktowym wydaniu

Drukarka EOS M100 stanowi przemysłową technologię DMLS/SLM zamkniętą w kompaktowej formie, dedykowaną dla laboratoriów oraz działów badawczo-rozwojowych. Jest to najmniejszy system druku 3D do metalu, który jest doskonałym rozwiązaniem dla produkcji jednostkowych wyrobów oraz małych serii produkcyjnych elementów o niewielkich rozmiarach. Modułowa konstrukcja komory procesowej oraz podawania proszku pozwala na łatwą i szybką obsługę, dzięki czemu jest przyjazny dla użytkowania. System wykorzystuje sprawdzony laser włóknowy (200W), co zapewnia stabilność procesu oraz budowanie części wysokiej jakości.

Komora robocza niewielkich wymiarów (średnica 100 mm, wysokość 95 mm), wydajny system rozprowadzania proszku w czasie wydruku 3D oraz wysokie parametry procesowe umożliwiają szybkie i ekonomiczne wytworzenie małoseryjnej produkcji. Dodatkowo plamka lasera o małej średnicy oraz wysoka rozdzielczość pozwalają na budowanie kształtów złożonych geometrycznie. Dzięki połączeniu 200W włóknowego lasera iterbowego oraz nowej generacji parametrów ekspozycji lasera i systemem stabilizacji parametrów wydruku, zapewnia przetwarzanie następujących materiałów:

 • stal nierdzewna – 316L (1.4404)
 • stop tytanu – Ti64 (TiAl6V4)
 • superstopy chromowo-kobaltowe – CoCrMo SP2

Wydruki w technologii DMLS/SLM

Systemy 3D pracujące w technologii DMLS/SLM to:

Drukarka 3D do metalu EOS M100

Drukarka 3D do metalu EOS M290

Drukarka 3D do metalu EOS M400

Zamieszczone informacje dotyczące technologii, materiałów oraz drukarek 3D pochodzą ze strony internetowej firmy BiBusMenos Sp. z o.o. – autoryzowanego przedstawiciela firmy EOS.