Anodyzer

Titanium Spectral-Coloring Anodizer, na tytanowe łączniki i śruby mogą być nałożone powłoki w wielu różnych kolorach w samym Laboratorium. Urządzenie nie powoduje zmian ich właściwości biokompatybilnych i wytrzymałości. Badania naukowe wykazały, że nawet dzieki powłokom (różne kolory) warstwa tlenku zwiększa biokompatybilność i osteointegrację tytanu. Oprócz obniżenia wartości szarości, procedura może być również stosowana do kodowania barwnego, umożliwiając rozróżnienie wielkości śrub.

 

GALWANOFORMING

Galwanoforming jest nową technologią w wykonywaniu uzupełnień protetycznych, opartą na zjawisku elektrolizy, w której wykorzystano doskonałe właściwości fizyczne i mechaniczne złota. Dzięki tej technice możliwe stało się zastosowanie prawie czystego złota (99,99%) do wykonywania takich uzupełnień protetycznych jak: wkłady koronowe, korony, mosty, korony teleskopowe, suprakonstrukcje na implantach, a także pokrywania dośluzówkowych powierzchni protez akrylowych czystym złotem. Postępowanie kliniczne przy wykonywaniu uzupełnień protetycznych opartych na galwanoformingu nie odbiega od przyjętych ogólnie zasad, niemniej jednak złożony proces laboratoryjny czyni tę metodę kosztowniejszą od metod tradycjonalnych. Jednakże estetyka, idealna integracja brzeżna, biokompatybilność, brak skurczu odlewniczego, korzystne właściwości mechaniczne, czynią tę technikę konkurencyjną nie tylko z konwencjonalnymi koronami z napalaną porcelaną, ale także z systemami pełnoceramicznymi.